เมนูหลัก

เบ็ดเตล็ด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

ความเห็นของเนื้อหาเว๊บไซต์กองการบริหารงานบุคคล
 

บุคคลใช้งานขณะนี้

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1725
mod_vvisit_counterYesterday2218
mod_vvisit_counterThis week18360
mod_vvisit_counterLast week15315
mod_vvisit_counterThis month44260
mod_vvisit_counterLast month88426
mod_vvisit_counterAll days3542726

เรามี: 56 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
Your IP: 110.170.248.22
 , 
Today: ก.ค. 19, 2024
การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supharerk   
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2021 เวลา 10:43 น.
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • มาตราการเร่งรัดการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • การแสดงหลักฐานการใช้ข้อมูลในคนหรือสัตว์ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 • การกำหนดจำนวนของ book chapter และกรณีศึกษา (case study)
 • ข้อบังคับ-มน.-การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ-2551
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไป แล้ว พ.ศ. 2561
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 • คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่ง 2563
 •  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
•  แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
•  ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ ผศ. รศ. ศ. 2564
การขอกำหนดระดับตำแหน่งและประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น (พนักงานสายสนับสนุน)
แนวปฎิบัติในการขอกำหนดระดับตำแหน่งและประเมินค่างาน เพื่อนเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔
    - แบบประเมินค่างานระดับชำนาญงาน และ ชำนาญงานพิเศษ (ปง 02)
    - แบบประเมินค่างานระดับชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษ (ปง 03)
    - แบบประเมินค่างานระดับเชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญพิเศษ (ปง 04)
    - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่ง (คำขอ 02)
•  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔       
    - แบบประเมินแต่งตั้งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ปต 01)
    - แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ปง 01)
    - แบบคำขอรับการแต่งตั้ง
    - คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนังงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) มหาวิทาลัยนเรศวร พ.ศ. 2564 - 2567 (แผน 4 ปี)
  • MAPPING

 

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2023 เวลา 14:17 น.