เมนูหลัก

เบ็ดเตล็ด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

ความเห็นของเนื้อหาเว๊บไซต์กองการบริหารงานบุคคล
 

บุคคลใช้งานขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday43
mod_vvisit_counterYesterday971
mod_vvisit_counterThis week5469
mod_vvisit_counterLast week10559
mod_vvisit_counterThis month43
mod_vvisit_counterLast month46708
mod_vvisit_counterAll days3178914

เรามี: 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 110.170.248.22
 , 
Today: ธ.ค. 01, 2023
6.งานสวัสดิการ

 

 :: สวัสดิการสงเคราะห์

 ::โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

บุคลากรมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีใดบ้าง

 โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ(สำหรับข้าราชการ)

1  กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลไม่น้อยกว่า 15 วัน รายละไม่เกิน 1,000 บาท

2  กรณีสมาชิกสมรสและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย รายละไม่เกิน 1,000 บาท

 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(สำหรับขรก.และพนักงานมหาวิทยาลัย)

3  กรณีสมาชิกได้บุตร รายละไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้จ่ายให้กับสมาชิกที่มีบุตรไม่เกิน 3 คน

 โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก กสจ.

4  กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ รายละไม่เกิน 2,000 บาท

 ::การเข้าร่วมโครงการ

5  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม รายละไม่เกิน 5,000 บาท

 1 ขอรับแบฟอร์มได้ที่หน่วยสวัสดิการ กองการบริหารงานบุคคล

6  กรณีคู่สมรส บุตร บิดา มารดา (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)ของสมาชิกถึงแก่กรรม        รายละไม่เกิน 2,000 บาท

 2 หน่วยสวัสดิการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

7  กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย รายละไม่เกิน 10,000บาท

 3 ผู้ได้รับสิทธิ์ยืนยันการใช้สิทธิ์ที่หน่วยสวัสดิการและแจ้งรายชื่อใหธนาคารทราบ
8  กรณีสมาชิกลาอุปสมบทตามประเพณี รายละไม่เกิน1,000 บาท  4 ผู้ขอกู้ติดต่อธนาคารเพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาฯ

::การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์

 ::สวัสดิการกีฬา

1 รับแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบคำขอได้ที่หน่วยสวัสดิการกองการบริหารงานบุคคล

 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีสวัสดิการกีฬาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของบุคลากร รวมทั้งเป็นการสร้าง.ความรักสามัคคีโดยจัดให้มีการแข่งขัน

2  หน่วยสวัสดิการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

  กีฬาบุคลากร ดังนี้

3 หน่วยสวัสดิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบ

 กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย(SPORT DAY)         

4 ผู้ขอติดต่อขอรับเงินที่กองคลัง

 จัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

:: กองทุนสวัสดิการเงินกู้

  กีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการเงินกู้ประเภทใดบ้าง

 จัดประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยการจัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 เงินกู้สามัญ

 เข้าร่วมการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

 วงเงินกู้ 50,000 บาทระยะเวลาการชำระ 30 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อปี

 กีฬาบุคลากรสัมพันธ์

 เงินกู้ฉุกเฉิน

 เป็นการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

 วงเงินกู้ 2,500 บาทระยะเวลาการชำระ 4 งวดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี

 ขั้นตอนการขอกู้เงิน

 

 1  ขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานพัสดุ กองคลัง

 

 2  หน่วยสวัสดิการเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการเงินกู้พิจารณา

 

 3  หน่วยสวัสดิการแจ้งผู้ยื่นกู้ทราบ เพื่อจัดทำเอกสารการกู้เงิน

 

 4   ผู้ได้รับเงินกู้ติดต่อขอรับเงินได้ที่กองคลัง

 


บุคลากรงานสวัสดิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supharerk   
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 09:34 น.

 :: สวัสดิการสงเคราะห์

 ::โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

บุคลากรมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีใดบ้าง

 โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ(สำหรับข้าราชการ)

1  กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลไม่น้อยกว่า 15 วัน รายละไม่เกิน 1,000 บาท

2  กรณีสมาชิกสมรสและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย รายละไม่เกิน 1,000 บาท

 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(สำหรับขรก.และพนักงานมหาวิทยาลัย)

3  กรณีสมาชิกได้บุตร รายละไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้จ่ายให้กับสมาชิกที่มีบุตรไม่เกิน 3 คน

 โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก กสจ.

4  กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ รายละไม่เกิน 2,000 บาท

 ::การเข้าร่วมโครงการ

5  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม รายละไม่เกิน 5,000 บาท

 1 ขอรับแบฟอร์มได้ที่หน่วยสวัสดิการ กองการบริหารงานบุคคล

6  กรณีคู่สมรส บุตร บิดา มารดา (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)ของสมาชิกถึงแก่กรรม        รายละไม่เกิน 2,000 บาท

 2 หน่วยสวัสดิการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

7  กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย รายละไม่เกิน 10,000บาท

 3 ผู้ได้รับสิทธิ์ยืนยันการใช้สิทธิ์ที่หน่วยสวัสดิการและแจ้งรายชื่อใหธนาคารทราบ
8  กรณีสมาชิกลาอุปสมบทตามประเพณี รายละไม่เกิน1,000 บาท  4 ผู้ขอกู้ติดต่อธนาคารเพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาฯ

::การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์

 ::สวัสดิการกีฬา

1 รับแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบคำขอได้ที่หน่วยสวัสดิการกองการบริหารงานบุคคล

 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีสวัสดิการกีฬาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของบุคลากร รวมทั้งเป็นการสร้าง.ความรักสามัคคีโดยจัดให้มีการแข่งขัน

2  หน่วยสวัสดิการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

  กีฬาบุคลากร ดังนี้

3 หน่วยสวัสดิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบ

 กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย(SPORT DAY)         

4 ผู้ขอติดต่อขอรับเงินที่กองคลัง

 จัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

:: กองทุนสวัสดิการเงินกู้

  กีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการเงินกู้ประเภทใดบ้าง

 จัดประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยการจัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 เงินกู้สามัญ

 เข้าร่วมการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

 วงเงินกู้ 50,000 บาทระยะเวลาการชำระ 30 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

 กีฬาบุคลากรสัมพันธ์

 เงินกู้ฉุกเฉิน

 เป็นการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

 วงเงินกู้ 2,500 บาทระยะเวลาการชำระ 4 งวดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี

 ขั้นตอนการขอกู้เงิน

 

 1  ขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานสวัสดิการ กองการบริหารงานบุคคล

 

 2  หน่วยสวัสดิการเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการเงินกู้พิจารณา

 

 3  หน่วยสวัสดิการแจ้งผู้ยื่นกู้ทราบ เพื่อจัดทำเอกสารการกู้เงิน

 

 4   ผู้ได้รับเงินกู้ติดต่อขอรับเงินได้ที่กองคลัง

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2016 เวลา 15:41 น.