เมนูหลัก

เบ็ดเตล็ด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

ความเห็นของเนื้อหาเว๊บไซต์กองการบริหารงานบุคคล
 

บุคคลใช้งานขณะนี้

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1785
mod_vvisit_counterYesterday2218
mod_vvisit_counterThis week18420
mod_vvisit_counterLast week15315
mod_vvisit_counterThis month44320
mod_vvisit_counterLast month88426
mod_vvisit_counterAll days3542786

เรามี: 53 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
Your IP: 110.170.248.22
 , 
Today: ก.ค. 19, 2024
ติดต่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Supharerk   
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 11:50 น.

1.  งานธุรการ  ติดต่อได้ที่เบอร์สายใน  1112  และเบอร์สายนอก  0-5596-1112

    1.1  งานธุรการ

    1.2  การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.)

    1.3  การพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    1.4  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

    1.5  การเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

2.  งานการบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง  ติดต่อได้ที่เบอร์  1173  และเบอร์สายนอก  0-5596-1173

    2.1  การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

    2.2  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
    2.3  การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
    2.4  การทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
    2.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ
    2.6  คำสั่งลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
    2.7 การขอต่อเวลาราชการ  65 ปี

3.  งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ  ติดต่อได้ที่เบอร์  1172  และเบอร์สายนอก  0-5596-1172

    3.1  ประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

    3.2  บัตรประจำตัวบุคลากร

    3.3  หนังสือรับรองเกี่ยวกับบุคลากรทุกประเภท

    3.4  การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว

    3.5  ให้บริการข้อมูลบุคลากร  เช่น  สถิติบุคลากร  สถิติตำแหน่งทางวิชาการ  สถิติวุฒิการศึกษา  เป็นต้น

    3.6  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร  ระบบฐานข้อมูลระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  และ Web site กองการบริหารงานบุคคล

4.  งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม  ติดต่อได้ที่เบอร์  1174  และเบอร์สายนอก  0-5596-1174

    4.1  เรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษา

    4.2  เรื่องการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  วิจัย

5.  งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน  ติดต่อได้ที่เบอร์  1175  และเบอร์สายนอก  0-5596-1175

    5.1  พิจารณาความดีความชอบข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ (เลื่อนขั้นเงินเดือน)

    5.2  เงินเดือน / เงินประจำตำแหน่งทางบริหาร-วิชาการ / ค่าตอบแทนพิเศษ / เงิน พ.ต.ส. / เงินค่าครองชีพ / เงินรางวัลประจำปี

    5.3  ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการลา  และวันหยุดประจำปีตามมติ ครม.

    5.4  การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ

6.  งานสวัสดิการ  ติดต่อได้ที่เบอร์  1113  และเบอร์สายนอก  0-5596-1113

    6.1  การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ

    6.2  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

    6.3  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

    6.4  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    6.5  บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ

    6.6  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

    6.7  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ  (กสจ.)

    6.8  หนังสือรับรองผ่านสิทธิ์การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

    6.9  หนังสือรับรองผ่านสิทธิ์การกู้ยืมเงินสวัสดิการกับธนาคารออมสิน

    6.10  กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

    6.11  กีฬาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

    6.12  สวัสดิการสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    6.13  สวัสดิการเงินกู้สามัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:44 น.