การเลื่อนเงืนเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) พิมพ์
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 11:08 น.

รายละเอียด

  1. หลักเกณฑ์(เงินแผ่นดิน)

  2. แบบฟอร์ม(งปม.แผ่นดิน)

  3. คำอธิบาย(งปม.แผ่นดิน)

  4. ขั้นต่ำขั้นสูง

  5. ฐานในการคำนวณ