กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี พิมพ์
ข่าวสมัครงาน
วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2019 เวลา 00:00 น.
watchman 256   รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม
watchman 256  แก้ไขประกาศเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
stamp 256  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม
stamp 256  ประกาศผลการสอบทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
stamp 256  ประกาศผลการสอบคัดเลือก เอกสารเพิ่มเติม