กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิมพ์
ข่าวสมัครงาน
วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2019 เวลา 00:00 น.
watchman 256   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เอกสาร