เมนูหลัก

เบ็ดเตล็ด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

ความเห็นของเนื้อหาเว๊บไซต์กองการบริหารงานบุคคล
 

บุคคลใช้งานขณะนี้

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday691
mod_vvisit_counterYesterday816
mod_vvisit_counterThis week4387
mod_vvisit_counterLast week4698
mod_vvisit_counterThis month20455
mod_vvisit_counterLast month24407
mod_vvisit_counterAll days934129

เรามี: 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 10.10.23.5
 , 
Today: พ.ย. 24, 2017
กำหนดกการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม PDF พิมพ์
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2013 เวลา 00:00 น.

กำหนดกการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เวลา 08.30 น.                      ลงทะเบียน
เวลา 08.45 น.                      กล่าวเปิดโดยท่านอธิการบดี
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.   รับฟังการบรรยายจากท่านเจ้าคุณ พระเมธาวินัยรส

                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย (พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

                             


 
การพิจารณาการใช้รูปแบบการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2013 เวลา 10:47 น.

 
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ PDF พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 15:44 น.
  • เรื่องแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมฯ เอกสาร

 
จดหมายข่าว จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 3 PDF พิมพ์
จดหมายข่าว
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 00:00 น.

 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ PDF พิมพ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 09:58 น.

 
แบบสำรวจการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ PDF พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2013 เวลา 16:32 น.
  • โหลดเอกสาร
  • สำรวจความต้องการพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้นในปี พ.ศ.2556-2560 ตามหนังสือกองการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0527.01.27(2)/ว 0235 ลว. 26 มี.ค. 2556 เอกสาร gif-new


 
คณะวิทยาศาสาตร์การแพทย์ PDF พิมพ์
ข่าวสมัครงาน
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 09:03 น.
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดสำนักงานเลขานุการ เอกสาร gif-new

 
จุลสารกองการบริหารงานบุคคลปีที่ 4 ฉบับที่ 10 PDF พิมพ์
จุลสารออนไลน์
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 00:00 น.

     จุลสารกองการบริหารงานบุคคลปีที่ 4 ฉบับที่ 10


 
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 PDF พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:42 น.

 
จำนวนอาจารย์ประจำสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน สมศ ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ PDF พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 10:39 น.

 
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง PDF พิมพ์
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 14:00 น.

 
บทความ อื่นๆ ...
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 10 จาก 14